Lucrări de instalații

– Întocmire studii de specialitate, Întocmire Studii de Fezabilitate (SF), Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), Proiecte Tehnice și Detalii de Execuție (PTh+DDE).
– Proiecte canalizare, alimentări cu apă.
– Expertize tehnice
– Verificări de proiecte