Lucrări de infrastructură

– Întocmire studii de specialitate, Întocmire Studii de Fezabilitate (SF), Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), Proiecte Tehnice și Detalii de Execuție (PTh+DDE).
– Drumuri Naționale, Drumuri Județeane, Drumuri Comunale, Străz, Girații.
– Expertize tehnice
– Verificări de proiect