Lucrări de avizare

Întocmire documentații de specialitate pentru obținere avize.