SERVICII DE PROIECTARE

De la civil la industrial sau de la util la plăcut, serviciile de proiectare MABAS asigură succesul proiectului tău.

Proiectare infrastructură rutieră

• Întocmire studii de specialitate, Întocmire Studii de Fezabilitate (SF), Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), Proiecte Tehnice și Detalii de Execuție (PTh+DDE).

• Drumuri Naționale, Drumuri Județeane, Drumuri Comunale, Străz, Girații.

• Expertize tehnice

• Verificări de proiect

VEZI DETALI

Servicii de dirigenție șantier

• Întocmire studii de specialitate, Întocmire Studii de Fezabilitate (SF), Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), Proiecte Tehnice și Detalii de Execuție (PTh+DDE).

• Proiectare Grădini, Spații verzi, Parcuri.

Proiectare parcări, platforme industriale

• Întocmire studii de specialitate, Întocmire Studii de Fezabilitate (SF), Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), Proiecte Tehnice și Detalii de Execuție (PTh+DDE).

• Parcări complexuri comerciale, rezidențiale, platforme industriale.

• Expertize tehnice

• Verificări de proiect

VEZI DETALI

Obținere avize

• Întocmire documentații de specialitate pentru obținere avize.

VEZI DETALI

Proiectare poduri și podețe

• Întocmire studii de specialitate, Întocmire Studii de Fezabilitate (SF), Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), Proiecte Tehnice și Detalii de Execuție (PTh+DDE).

• Proiectare viaducte, poduri, podețe.

• Expertize tehnice

• Verificări de proiect

VEZI DETALI

Studii trafic

• Întocmire studii de trafic, prognoze, analize.

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ

Am creat serviciile de consultanță MABAS pentru a asigura buna funcționare și desfășurare a lucrărilor.

Proiectare
peisagistică

• Întocmire studii de specialitate, Întocmire Studii de Fezabilitate (SF), Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), Proiecte Tehnice și Detalii de Execuție (PTh+DDE).

• Proiectare Grădini, Spații verzi, Parcuri.

VEZI DETALI

Expertize tehnice drumuri și poduri

• Întocmire expertize tehnice drumuri și poduri prin experți tehnice atestați MLPAT.

Proiectare
hidro

• Întocmire studii de specialitate, Întocmire Studii de Fezabilitate (SF), Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), Proiecte Tehnice și Detalii de Execuție (PTh+DDE).

• Proiecte canalizare, alimentări cu apă.

• Expertize tehnice

• Verificări de proiecte

VEZI DETALI

Servicii consultanță

• Asistență tehnică premergătoare proiectului.

Proiectare civilă și industrială

• Întocmire studii de specialitate, Întocmire Studii de Fezabilitate (SF), Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), Proiecte Tehnice și Detalii de Execuție (PTh+DDE).

• Proiecte Construcții Civile și Industriale.

• Arhitectură

• Strcutrură

• Instalații

• Expertize tehnice

• Audit Energetic

• Scenarii la Incendii

Asistență tehnică

• Asistență tehnică pe durata derulării execuției.